۲۳ اسف
ارسال شده توسط
درمان کامل ناتوانی جنسی
۰۳ اسف
ارسال شده توسط
آشنایی با پانسمان های پیشرفته زخم
۱۰ بهم
ارسال شده توسط
سوختگی
۰۲ بهم
ارسال شده توسط
وسیله کاهش فشار از روی پا TCC-EZ وسیله کاهش فشار از روی پا TCC-EZ ،این تحقیق  توسط مستندات علمی سطح ۱ حمایت می شود. که این مستندات شامل RCT های متعدد، دو عدد متا- آنالیز، نظرات متخصصان و مطالعات غیر وابسته به سازمان یا شرکت ها (مستقل) می باشد.  گچ های غیر قابل برداشتن (TCC) […]
بهمن ۱, ۱۳۹۶
بازگشت به بالا