نمایش یک نتیجه

پانسمان دودرم نازک کانواتک

۱۹,۵۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

پانسمان ریبون گاز سربکت

۱۴۵,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان

پانسمان فوق جاذب زتوویت ای هارتمن

۳,۸۰۰ تومان۶,۷۰۰ تومان

پانسمان فوم آسکین بی بران( غیر چسبنده دولایه)

۲۷,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم پاشنه ی آسکینا بی بران

۷۸,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم ترنسوربنت آسکین بی بران

۲۵,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم سوربکت

۳۵,۰۰۰ تومان۷۸,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم مپی لکس لایت مون لیکه

۳۱,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم نقره دار آسکین بی بران

۹۵,۰۰۰ تومان

پانسمان کل اکتیو نقره پلاس

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پانسمان کلاژن سوپرازورب سی لوهمن روشه

۶۸,۰۰۰ تومان

پانسمان محافظ استومی کلوپلاست

تماس بگیرید
بازگشت به بالا