نمایش یک نتیجه

پانسمان بیاتین نقره کلوپلاست

۵۸,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

پانسمان جاذب سربکت

۴۸,۰۰۰ تومان

پانسمان جراحی سربکت

۴,۹۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومان

پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس

تماس بگیرید

پانسمان دودرم فوم دار کانواتک

۳۰,۰۰۰ تومان۷۳,۰۰۰ تومان

پانسمان دودرم نازک کانواتک

۱۹,۵۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

پانسمان ریبون گاز سربکت

۷۳,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان

پانسمان فوق جاذب زتوویت ای هارتمن

۴,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم آسکین بی بران( غیر چسبنده دولایه)

۲۷,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم پاشنه ی آسکینا بی بران

۹۵,۵۰۰ تومان ۸۴,۰۰۰ تومان
بازگشت به بالا