نمایش یک نتیجه

پانسمان بیاتین نقره کلوپلاست

۵۸,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

پانسمان جاذب سربکت

۴۸,۰۰۰ تومان

پانسمان جراحی سربکت

۴,۹۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومان

پانسمان دودرم فوم دار کانواتک

۳۰,۰۰۰ تومان۷۳,۰۰۰ تومان

پانسمان دودرم نازک کانواتک

۱۹,۵۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

پانسمان ریبون گاز سربکت

۷۳,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان

پانسمان فوق جاذب زتوویت ای هارتمن

۴,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم آسکین بی بران( غیر چسبنده دولایه)

۲۷,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم پاشنه ی آسکینا بی بران

۹۵,۵۰۰ تومان ۸۴,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم ترنسوربنت آسکین بی بران

۲۵,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم سوربکت

۸۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم مپی لکس لایت مون لیکه

۳۱,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان
بازگشت به بالا