پد کشکک زانو پاک سمن

کد کالا:N/A

موجود در انبار

برداشتن فشار از ناحیه اتصال تاندون به زانو

عدم ایجاد محدودیت برای حرکات زانو

در انتخاب سایز دقت فرمایید

Sاندازه زیر زانو30-26سانتی متر

Mاندازه زیر زانو34-30 سانتی متر

L اندازه زیر زانو38-34 سانتی متر

XLاندازه زیر زانو42-38 سانتی متر

۱۸,۴۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

پاک کردن انتخاب