پانسمان هیدرو کلین تندروت پلاس هارتمن

موجود در انبار

پاکسازی موثر بستر زخم

ایده آل جهت زخم های عفونی به واسطه PHMB

ایده آل بر روی استخوان و تاندون در زخم های باز

عدم آسیب رسانی و چسبندگی به سطح زخم

مکانیسم منحصر به فرد جذب و شستشو

پانسمان مربعی شکل به قطر 7.5 سانتی متر

۸۴,۰۰۰ تومان