ژل هیدروزورب هارتمن

موجود در انبار

15 گرمی

دوز موثر و مطمئن به خاطر درجه بندی سرنگ

احساس درد کمتر هنگام استفاده

مقرون به صرفه و نگهداری آسان

مناسب برای انواع زخم های

فشاری ،سوختگی ،زخم  پا

۴۹,۰۰۰ تومان