لنست ۲پر ژاپنی آرکری | Arkray Lancet

موجود در انبار

تعداد 50 عدد لانست (سوزن) دستگاه قند خون 01 آرکی ژاپن

سوزن 2 پر ( مناسب برای اتولانست های 2 پر )

کم دردترین لانست موجود در جهان

دارای حفاظ ایمنی برای خارج نمودن لانست

ساخت ژاپن

۲۸,۰۰۰ تومان