دماسنج آلمانی تفا مدل ۱۲.۱۰۰۳

موجود در انبار

دماسنج آلمانی تفا مدل 12.1003

ماکزیمم تا 50درجه سلسیوس

دقت و کیفیت ساخت بسیار بالا

از جنس چوب و سفید رنگ