زانو بند نئوپرنی سگک باز اُپو OppO 1021

موجود در انبار

ایجاد فشار مطلوب برای زانوهای ضعیف

کشکک باز به منظور کاهش فشار اضافی

مناسب برای مشکلات بعداز عمل جراحی زانو

مناسب برای کشیدگی ها   و التهاب مفصل

۴۵,۰۰۰ تومان