فشارسنج دیجیتالی مچی اُمرُن Omron RS2

موجود در انبار