فشارسنج دیجیتالی مچی اُمرُن Omron RS3

موجود در انبار