اسپری نیواشا(ضدعفونی وترمیم کننده زخم)

موجود در انبار

ضدعفونی وترمیم کننده زخم

درمان آسیبهای پوستی

ترمیم آثار به جای مانده از جوش

تغیر رنگ موضعی پوست ناشی از سوختگی

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان