کیسه آب گرم برقی کمربنددار

موجود نمیباشد

کیسه آب گرم برقی کمربنددار

بدون نیاز به خالی و پر کردن مجدد

دارای ژله برای افزایش مدت زمان کارایی

دارای کمربند جهت نگه داشتن روی بدن