اسپری سیلوسپت زخم ۱۰۰ میلی لیتری

موجود در انبار

اسپری سیلوسپت زخم 100 میلی لیتری

محصول شرکت کیتوتک ایران

مناسب برای انواع زخم های سطحی و عمقی

شماره پروانه بهره برداری : 100/56155

شماره پرواه ی تخصصی : 664/319162

۳۳,۰۰۰ تومان