ژل کیتوهیل ۶۰ میلی لیتری

موجود در انبار

ژل کیتوهیل

جهت ترمیم بافت ها و زخم ها ی سطحی و عمقی

60 میلی لیتر

محصول شرکت کیتوتک ایران

شماره پروانه بهره برداری : 100/56155

۵۵,۰۰۰ تومان