سرنگ تزریق انسولین آوا

موجود در انبار

سرنگ تزریق انسولین آوا

سرنگ کم درد و ارزان قیمت

دارای ظرفیت ا میلی لیتر و طول سوزن 8 میلی متری

۳۰۰ تومان