ترمومتر دیجیتالی تفا

موجود در انبار

ترمومتر دیجیتالی تفا

نمایشگر درجه ی هوا و درجه رطوبت

نمایشگر کمترین و بیشترین دما

ساخت کشور آلمان

دارای کیفیت ساخت بالا