خمیر استومی کلوپلاست

موجود نمیباشد

خمیر استومی کلوپللست

محصول کشور دانمارک

مناسب برای تثبیت کیسه روی پوست