بررسی پانسمان های هیدروفایبر

Hydrofiber Technology
تکنولوژی هیدروفایبر چگونه کار می کند؟

 

ترشحات زخم را جذب کرده و ژل نرمی ایجاد می کند. رطوبت زخم را تنظیم کرده و بدین طریق از درد هنگام تعویض پانسمان جلوگیری می کند.

طیف گسترده ای از باکتری ها از جمله میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک می کشد مانع ایجاد عفونت میشود. همچنین شکل زخم را به خود می گیرد و باعث تسریع بهبودی زخم می شود.

(EDTA) Ethylenediaminetetraacetic

یک عامل metal-chelating است. EDTA کمک می کند تا انتقال یون نقره از پانسمان به باکتری ها کارآمد تر باشد.

همچنین کمک می کند تا ساختار باکتری را از بین ببرد و مانع شکل گیری مجدد آن شود.

Benzethonium chloride (BEC)

یک سورفکتانت است که تنش سطحی هر چیزی را که در تماس با آن قرار دارد را کاهش می دهد، از جمله ترشحات (اگزودا) و میکروارگانیسم ها .

کاهش تنش و اصطکاک سطحی باعث افزایش تحرک EDTA و اثر بخشی بیشتر یون نقره در پانسمان می شود. افزایش توانایی یونی نقره برای تماس و کشتن میکروارگانیسم ها افزایش می یابد.

بررسی پانسمان های هیدروفایبر

تکنولوژی هیدروفایبر در پانسمان های آکواسل کنواتک به کار رفته است.

 


 

همچنین می توانید محصولات پانسمان های نوین کنواتک را در لینک زیر مشاهده کنید.

پانسمان آکواسل نقره / پانسمان آکواسل نقره فوم دارپانسمان هیدروفایبر آکواسل نقره پلاس

 


 

ویژگی های منحصر به فرد تکنولوژی هیدروفایبر به کار رفته در پانسمان های آکواسل

 

به دام انداختن (LOCKs IN) :

  1.  باکتری ها و ترشحات زخم و در نتیجه کاهش عرض زخم.
  2. کل پوست اطراف زخم و کاهش خطر خیس خوردگی.
  3. عفونت در یکجا و در نتیجه از پخش شدن عفونت هنگام تعویض پانسمان جلوگیری می کند.
بررسی پانسمان های هیدروفایبر

شکل گیری بستر زخم (Micro-Contours)

  1. کاهش فضای مرده پوست با تشکیل ژل جایی که باکتری ها نتوانند رشد کنند.
  2. تنظیم رطوبت مورد نیاز زخم.
بررسی پانسمان های هیدروفایبر

 

پاسخدهی (Respond)

  1. براساس سطح زخم در ایجاد ژل چسبنده.
  2. به مراقبت از پوست تازه ایجاد شده و بافت جوان و همچنین کاهش درد هنگام تعویض پانسمان.
بررسی پانسمان های هیدروفایبر

موارد استفاده پانسمان هیدروفایبر

ساییدگی ها و پارگی ها
زخم پای وریدی یا شریانی
زخم های سوختگی درجه | و درجه ||
زخم های جراحی
زخم پای دیابتی
زخم های فشاری درجه | تا درجه V|
زخم های تروماتیک