دستگاه تنس خانگی

دستگاه تنس خانگی tens مخفف کلمه ی انگلیسی  transcutaneous electrical nerve stimulation  به معنی تحریک اعصاب درون پوستی از طریق الکتریک می باشد . معمولا این دستگاه ها نسبت به دستگاه های فیزیوتراپی خانگی بسیار کوچک تر و سبک تر بوده و قابلیت جابجایی فراوان دارند .

 

دستگاه تنس خانگی

 

دستگاه تنس خانگی یک روش رهایی از درد می باشد که از طریق عبور جریان آرام الکتریکی بهره میبرد . شما پد ها را مستقیما به پوست خود متصل نموده و دستگاه را روشن میکنید . در این لحظه تپش های آرام الکتریکی به داخل پوست و نقاط مورد نظر وارد میشوند . در این حالت شما احساس میکنید که توسط شخصی قلقلک میشوید .

این تپش های الکتریکی باعث کاهش سیگنال های دردی میشود که مستقیما به سمت مغز شما فرستاده میشوند . از این طریق شما درد کمتری را متوجه شده و همچنین عضلات شما تا حدی ریلکسیشن را احساس مینمایند .

دستگاه تنس خانگی چگونه عمل میکند ؟

دستگاه تنس خانگی tens مخفف کلمه ی انگلیسی transcutaneous electrical nerve stimulation به معنی تحریک اعصاب درون پوستی از طریق الکتریک می باشد . معمولا این دستگاه ها

موارد استفاده ی دستگاه تنس خانگی

 

درد مفاصل

درد ناشی از عادت ماهیانه

زانو درد

گردن درد

کمر درد

صدمات ناشی از ورزش

آیا واقعا دستگاه تنس موثر است ؟

 

تا به حال اثبات محکمی مبتنی بر اثربخشی حتمی تنس ارایه نگردیده است . البته متخصصان معتقد هستند این روش کمک شایانی به کاهش درد موقتی در برخی افراد میکند . البته نوع و طریقه ی استفاده از تنس نیز در اثربخشی آن دخیل است .

نقاط اتصال پد های تنس

نقاط اتصال پد هلی فیزیوتراپی

منبع