دماسنج

دماسنج

دماسنج

دماسنج وسیله‌ای است که بر مبنای واحدهای مختلف دما را اندازه می‌گیرد.

با استفاده از دما سنج‌ها می‌توان دما را اندازه گرفت.

برای مثال می‌توان دمای بدن خودرا اندازه بگیریم.

دما سنج‌های الکلی و جیوه‌ای رایج‌ترین دماسنج‌ها هستند که با منبسط شدن جیوه یا الکل درون مخزنشان کار می‌کنند.

اندازه‌گیری دما توسط دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی برای دماهایی امکان‌پذیر است

که بالاتر از نقطهٔ انجماد و پایین‌تر از نقطهٔ جوش مایع درون دماسنج باشد

که معمولاً دماسنج‌های الکلی دماهای +۷۸ الی -۱۶۵ را می‌توانند نشان دهند

و برای اندازه‌گیری دماهای بالاتر باید از دماسنج‌های ترموکوپلی و آذرسنج‌ها استفاده نمود.

دماسنج جیوه ای

این دماسنج ها از یک لوله بسیار باریک شیشه ای ساخته شده اند

که یک انتهای آن مسدود و انتهای دیگرش به یک محفظه پر از جیوه متصل می باشد.

در داخل لوله دماسنج کاملاً خلأ می باشد.

با گرم و سرد شده مخزن این دما سنج ها، جیوه موجود در آن نیز گرم و سرد می شود

و لذا انقباض و انبساط جیوه باعث خواهد شد تا جیوه در لوله بالا و یا پایین برود.

باتوجه به سطح جیوه در لوله، از روی اعداد نوشته شده بر روی دما سنج می توان دما را قرائت نمود.

جیوه در دمای ۸۳/۳۸- درجه سانتی گراد منجمد می شود

و لذا کم ترین دمایی که می توان توسط این دما سنج ها اندازه گیری نمود،

۳۷- درجه سانتی گراد می باشد.این دماسنج ها می توانند در صورتی که در فضای بالای جیوه با گاز ازت پر شده باشد

تا حدود دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد را نیز اندازه گیری نمایند.

دماسنج جیوه ای

دما سنج الکلی

دما سنج الکلی نیز طرز کار مشابهی با دما سنج های جیوه ای دارد.

برای اندازه گیری دماهای بیش از ۶/ ۶۷۴ فارنهایت یا ۳۵۷ درجه سانتیگراد (نقطه جوش جیوه) و کمتر از ۳۸- درجه فارنهایت یا ۳۱- درجه سانتیگراد (نقطه انجماد جیوه) نمی توان از دماسنج جیوه ای استفاده کرد.

از این رو، برای اندازه گیری دماهای کم، از دما سنج الکلی استفاده می کنند.

مانند کاشفان قطبی که از این نوع دماسنج همراه دارند؛

زیرا در دما سنج الکلی نقطه انجماد الکل ۲۰۲- درجه فارنهایت یا ۱۳۰- درجه سانتیگراد می باشد.

این خیلی کمتر از درجه دمای دو قطب است.

اما این دما سنج برای اندازه گیری دماهای زیاد به کار نمی آید؛

زیرا نقطه جوش الکل فقط ۹/۱۷۲ درجه فارنهایت یا ۳/۷۹ درجه سانتیگراد است.

دماسنج الکلی

خرید دما سنج