ضد عفونی کردن دست ها

ضدعفونی کردن دست ها

ضدعفونی کردن دست ها یکی از موارد ضروری جهت پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامتی افراد می باشد، در این مقاله ضدعفونی کردن دست ها را به صورت تصویری و مرحله به مرحله می توانید مشاهده کنید.

ضدعفونی کردن دست ها

برای ضدعفونی کردن دست ها کمی از محلول حدود ۳ میلی لیتر از آن را کف دست یریزید.

ضدعفونی کردن دست ها

کف دست های خود را به هم بمالید.

ضدعفونی کردن دست ها

کف هر دست رو بر پشت دست دیگر بمالید.

ضدعفونی کردن دست ها

با کف دست انگشت های خود را ضد عفونی کنید.

ضدعفونی کردن دست ها

قسمت های بیرونی دست خود را ضدعفونی کنید.

ضدعفونی کردن دست ها

انگشت شصت هردو دست را ضدعفونی کنید.

ضدعفونی کردن دست ها

نوک انگشـتان هر دو دسـت را با کف دسـت دیگر ضدعفونی کنید.

ضدعفونی کردن دست ها

بعد از خشک شدن، دست ها ضدعفونی شده اند.