طب سنتی یا مدرن

یکی از مهم‌ترین مسائلی که این روزها بین پزشکان مطرح می باشد این است که کدام طب برای درمان بیماری مناسب تر است؟ بر اساس نظریه بعضی از پزشکان استفاده از داروهای شیمیایی و طب مدرن به دلیل اینکه در زمان آموزش و دانشگاه بر اساس داروهای شیمیایی آموزش دیده پس بهتر است هنگام درمان از داروهای شیمیایی استفاده کنند. اما از نظر بعضی پزشکان که به طب سنتی اعتماد بیشتری دارند استفاده از طب سنتی را مناسب می‌دانند زیرا نظر آنان این است که معمولاً مراجعه به اصل هر چیزی بهتر است و چون داروهای شیمیایی نیست از ترکیب همین داروهای سنتی به دست می آیند بهتر است برای درمان ابتدا به اصل آن یعنی طب سنتی مراجعه کنید مگر در موارد خاص مانند بیماری هایی همچون سرطان که درمان آن تنها با شیمی درمانی می باشد.

 

 

سرکوب یا درمان:

این روزها استفاده از داروهای گیاهی باب شده است. تنها به این دلیل است که پزشکان به این نتیجه رسیدند که داروهای شیمیایی تنها بیماری را سرکوب می‌کنند و هیچ موقع باعث درمان کلی آن نمی شوند و بیمار را به طور کل از بین نمی‌برند بنابراین استفاده از داروهای سنتی و گیاهی را مناسب تر می دانند. داروهای سنتی علت بیماری را کشف کرده و با اصلاح مزاج  شروع به درمان بیماری می کند و بیماری را به طور کل از بین می برند.  داروهای شیمیایی حتی علائمی که  نشان از بیمار بودن فرد می دهد را سرکوب می کنند و با تضعیف سیستم ایمنی نشانه های بیماری را در بدن از بین میبرند.

مثلاً در بیماری همچون دیابت هیچ وقت طب شیمیایی نتوانسته آن را به طور کامل درمان کند شاید در مواردی برای درمان و پانسمان زخم دیابتی مواردی را ارائه داده باشد اما برای از بین بردن خود بیماری به نتیجه دلخواه نرسیده است.

 

طب مدرن همراه با طب سنتی:

شاید بتوان گفت که میشود همزمان با استفاده از طب مدرن از طب سنتی نیز استفاده کرد و هر دو را کنار هم داشت زیرا نمی‌توان گفت طب سنتی و اکتشافات رازی و ابن سینا اشتباه بوده است و می توان از آنها در کنار پیشرفت علمی و اکتشافات جدید شیمیایی استفاده کرد.

از دلایلی که بعضی افراد داروهای سنتی را قبول ندارند داروهای سنتی ممکن است به خاطر نوع بسته بندی و تحویل با مشکل مواجه باشد و نه توان به صورت داروهای شیمیایی از آن استفاده کرد و ممکن است به دلیل همین شرایط بد داروهای گیاهی نتوانند اثرات مثبتی در فرد بگذارند.اما باز هم در این صورت نمی‌توان گفت که داروهای شیمیایی به طور کامل از داروهای سنتی بهتر استزیرا همین داروهای شیمیایی نیست در مواردی عوارض بسیاری دارند که ممکن است برای بدن بسیار خطرناک باشد.

اما برای مواردی همچون پانسمان زخم بستر می توان از  طب شیمیایی استفاده کرد.