نمایش یک نتیجه

پانسمان جاذب سربکت

۴۸,۰۰۰ تومان

پانسمان جراحی سربکت

۴,۹۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومان

پانسمان ریبون گاز سربکت

۷۳,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم سوربکت

۸۰,۰۰۰ تومان۱۱۷,۰۰۰ تومان

پانسمان فیلر NPWT سربکت

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پانسمان هیدروژل سربکت

۵۱,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
دسته بندی ها:

سربکت کمپرس Sorbact Compress

۲۷,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان
بازگشت به بالا