بایگانی

دسته: روابط زناشویی

روابط زناشویی تبخال تناسلی

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی یک عفونت ویروسی است که به صورت زخم اولیه موضعی با تمایل به بهبودی و عود مجدد موضعی تظاهر می کند.عامل عفونی آن هرپس سیمپلکس نوع ۱ و ۲ می باشد . هر دو نوع این ویروسها می توانند

6 سال قبل