بایگانی

دسته: زیبایی

زیبایی

درمان چاقی

در این مقاله به درمان چاقی میپردازیم . نحوه برخورد با چاقی شامل روش های مختلفی است که رعایت رژیم غذایی، تحرک فیزیکی، رفتار درمانی و مشاوره، دارو درمانی و جراحی از جمله آن می باشد

6 سال قبل