بایگانی

دسته: لوازم و دستگاه های پزشکی

لوازم و دستگاه های پزشکی

تشک برقی

تشک برقی یکی از وسایلی است که با ایجاد گرمای متعادل ، کمک به کاهش درد در نواحی مختلف بدن میکند . عملکرد و مکانیزم تشک برقی بدین صورت است که با ایجاد گرما باعث بزرگ شدن

6 سال قبل