امروزه تهیه ی وسایل کمک آموزشی برای مراکز درمانی و همچنین مدارس به دلیل گسترده بودن این وسایل بسیار سخت می باشد . سعی شده است تا در این سایت علاوه بر قرار دادن انواع مولاژ ها و پستر ها ، وسایل پرمصرف آزمایشگاهی نیز قرار داده شود تا مشتریان دسترسی بهتری نسبت به این وسایل داشته باشند .

محصولات

بازگشت به بالا