ذر حال نمایش 13–24 از 66 نتیجه

پانسمان آلومینیوم استریل نوبا NOBALINE

۸۹,۰۰۰ تومان

پانسمان آنتی باکتریال سوپرازورب ایکس

تماس بگیرید

پانسمان بیاتین نقره کلوپلاست

۵۸,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

پانسمان جاذب سربکت

۴۸,۰۰۰ تومان

پانسمان جراحی سربکت

۴,۹۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومان

پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس

تماس بگیرید

پانسمان دودرم فوم دار کانواتک

۳۰,۰۰۰ تومان۷۳,۰۰۰ تومان

پانسمان دودرم نازک کانواتک

۱۹,۵۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

پانسمان ریبون گاز سربکت

۷۳,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان

پانسمان فوق جاذب زتوویت ای هارتمن

۴,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰ تومان
بازگشت به بالا